Cennik

 

Wyrażamy nadzieję, że pobierane w ramach realizacji zlecenia honorarium nie stanowi znacznej dolegliwości dla Klienta, przy czym należy zdecydowanie podkreślić, że jego wartość odzwierciedla rzeczywisty nakład pracy związanej z realizacją sprawy.

Wartość honorarium ustalana jest indywidualnie dla sprawy w trakcie rozmów w Klientem. Przesyłane Klientowi informacje o podjętych na poszczególnych etapach sprawy działaniach pozwalają Mu nie tylko zapoznać się z wynikami postępowania, ale również ocenić zakres i złożoność całej procedury odszkodowawczej.